Jesteś tutaj

Historia

Kleen-Flo Tumbler Industries

jest przedsiębiorstwem kanadyjskim, którego historia obejmuje trzy różnie kraje, trzy głównie organizacje oraz sześćdziesiąt lat doświadczeń. Firmy Combustion Utilites Corporation z Montrealu, J.A. Tumbler Laboratories z Baltimore (Maryland) oraz Burmah Castrol z Wielkiej Brytanii wniosły swój wkład w powstanie praz progresywny rozwój przedsiębiorstwa pod nazwą Kleen-Flo.

Combustion Utilites Corporation

 Firma Combustion Utilites Corporation została założona w Montrealu w roku 1939. Organizacja ta była pionierem w uzdatnianiu oleju napędowego wykorzystywanego zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle, uzdatniając ponad miliard galonów oleju w ciągu pierwszych pięciu lat działalności. Płyn uzdatniający „Liquid Kleen-Flo Fuel Oil Conditioner” był pierwszym produktem firmy, który szybko zdobył uznanie dystrybutorów oleju oraz ich klientów. Kleen-Flo Diesel Fuel Conditioner jest w dalszym ciągu dostępny na rynku, a w wyniku rozległych badań oraz prac rozwojowych zyskał rangę filara w przemyśle motoryzacyjnym oraz przemyśle ciężkim. Oddanie się badaniom umożliwiło firmie Kleen-Flo opracowanie pierwszej na świecie serii dodatków uszlachetniających benzynę. Skromna oferta oparta na jednym produkcie stopniowo rozrosła się w gamę ponad 200 wyrobów, które są nieustannie modyfikowane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów.

J.A. Tumbler Laboratories

Chemik J.A. Tumbler założył firmę sygnowaną swoim nazwiskiem w roku 1932 w Baltimore (Maryland). Z wykształcenia chemik aktywnie zajmujący się badaniami naukowymi, Pan Tumbler pragnął odkryć powód utleniania farby wykończeniowej na produktach motoryzacyjnych. J.A. Tumbler doszedł do wniosku, że promieniowanie ultrafioletowe pozbawia wykończenie na bazie lakieru i emalii syntetycznej kluczowych składników. To prowadziło do wysychania farby wykończeniowej, co z kolei powodowało ciemnienie oraz pęknięcia pod powierzchnią.
Eksperci z branży potwierdzili wnioski wyciągnięte przez Pana Tumblera. W roku 1937 Tumbler Laboratories ogłosiło wprowadzenie na rynek linii produktów na bazie płynnego wosku, które następnie uzyskały ochronę patentową z amerykańskiego Urzędu Patentowego.
Pan Tumbler był nie tylko chemikiem i przedsiębiorcą, ale także zręcznym sprzedawcą. Wierzył, że jego produkty powinny być dostępne jedynie w handlu, jednak uważał za konieczne poinformowanie szerokich kręgów społeczeństwa o powodach utleniania oraz możliwościach oferowanych przez jego produkty. Reklama w takich czasopismach jak magazyn Time oraz Saturday Evening Post okazała się idealnym rozwiązaniem dla jego starań. Pan Tumbler wprowadził na wtórny rynek motoryzacyjny stojaki z produktami w punktach sprzedaży, ulotki dla konsumentów oraz fundusze spółdzielcze jeszcze przed końcem drugiej wojny światowej. Firma J.A. Tumbler Industries rozszerzyła swoją ofertę produktową na segment motoryzacyjny; oferta ta spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem w Ameryce Północnej oraz na całym świecie.

Połączenie spółek

W roku 1973 Burmah Castrol zakupiła Kleen-Flo Corporation w celu kontynuowania jej działalności w formie spółki zależnej będącej w 100% własnością podmiotu nadrzędnego. Burmah Castrol rozwijała się dalej poprzez zakup firmy konkurencyjnej. J.A. Tumbler Laboratories. Jednostka ta nosiła nazwę Kleen-Flo Tumbler Industries aż do momentu repatriacji grupy pracowników z organizacji oraz jej wykupienia z rąk Burmah Castrol w listopadzie 1980r. Produkty Kleen-Flo są wykorzystane na całym świecie, szczególnie na rynkach Ameryki Północnej, w krajach śródziemnomorskich, w Afryce, Indiach, Nowej Zelandii, Azji oraz Indiach Zachodnich. Placówka Kleen-Flo w Polsce ma swój wkład w rozwój rynków w Europie Wschodniej.
W chwili obecnej firma Kleen-Flo Tumbler Industries, z siedzibą w rejonie Toronto, znajduje się w rękach pracowników, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, uważnie spoglądając w przyszłość i czerpiąc dumę z osiągnięć z przeszłości.


W roku 1939 powstaje Combustion Utilites Corporation w montrealu. Spółka - siostra, J.A. Tumbler Laboratories, zostaje założona w Baltimore (Maryland) w roku 1932.

Combustion Utilites Corporation wprowadza na rynek nowy produkt zwany "Liquid Kleen-Flo". Nazwa produktu staje się następnie oficjalną nazwą całego przedsiębiorstwa. Nowo nazwany produkt "kleen - Flo" jest pierwszym na świecie środkiem przeciw zamarzaniu przewodu paliwowego.

Firma J.A. Tumbler Laboratories otrzymuje amerykańską ochronę patentową w odniesieniu do swojej rewolucyjnej serii płynnego wosku samochodowego (Liquid Car Wax) (amerykański patent nr 1487632  oraz nr 1969387). Rysunkowa postać "kleen - Flo Kid" staje się rozpoznawalnym znakiem na opakowaniach.

Działając jako dwie niezależne firmy Kleen-Flo oraz J.A. Tumbler nieustannie poszerzają gamę produktów oraz zwiększają dystrybucję na całym świecie.

Kleen-Flo oraz J.A. Tumbler Laboratories łączą się tworzą przedsiębiorstwo zwane Kleen-Flo Tumbler Industries..

Kleen-Flo przekształca sie w spółkę pracowniczą. Powstaje nowa siedziba spółki oraz zakłąd produkcyjny w Brampton, Ontario (Kanada).

Spółka otrzymuje rejestrację ISO 9002. Kleen-Flo International rozpoczyna świadczenie usług dla klientów europejskich z nowo utworzonego biura w Krakowie. Pierwszy produkt TKO zostaje wprowadzony na rynek kanadyjski.

Kleen-Flo rozszerza gamę produktów TKO oraz wprowadza na rynek rodzinę produktów Red Rocket. Liczba produktów Kleen-Flo Tumbler sięga 200, są one dostępne w 40krajach na całym świecie.